Call 24/7 for emergency service+(355) 69 72 72 777

Shërbimet

Projektim

Ne ofrojmë shërbim të plotë, nga projekt ideja deri në projekt zbatim, të detajuar në lidhje me kursimin e energjisë elektrike ose ndryshe, modifikime në sistemet ekzistuese. Ky shërbim gjithashtu përfshin krijimin e vizatimeve skematime inxhinierike skematike ose 'sipas faktit' të reja, apo përmirësimin e atyre ekzistueseve.

Zbatim

Udhëhiqemi nga kërkesat e klientëve dhe asistojmë në kuptimin më të gjerë të nevojave të ndërtesave moderne duke synuar që sistemet të jenë fleksible dhe jetëgjata. Stafi ynë teknik dhe inxhinierik punon në mënyrë efektive me klientët për të kuptuar nevojat e tyre teknologjike dhe për të dhënë zgjidhje efiçente.

Mirëmbajtja

Ne ofrojmë kujdesin tonë për një gamë të gjerë shërbimesh në mirëmbajtjen e sistemeve.
Kujdesi i vazhdueshëm në testim dhe në mirëmbajtjen e shërbimeve elektrike rrit jetëgjatësinë, shmang ndërprerjet e shtrenjta dhe optimizon nivelin e performancës.

Adresa

Rruga Aleksandri i Madh, Tiranë, Kashar, Yzberisht

Kontakte

[email protected]
+(355) 69 72 72 777

Na ndiqni!

ESE Shpk © 2017
Developed by iNSmart Code