Ne ofrojmë kujdesin tonë për një gamë të gjerë shërbimesh në mirëmbajtjen e sistemeve. Kujdesi i vazhdueshëm në testim dhe në mirëmbajtjen e shërbimeve elektrike rrit jetëgjatësinë, shmang ndërprerjet e shtrenjta dhe optimizon nivelin e performancës. Ndërtesat moderne kërkojnë kujdes profesional, staf të trajnuar, të pakufizuar në kohë dhe të besueshëm. Mirëmbajtja e rregullt është shumë e rëndësishme në performancën e shërbimeve elektrike. Shpeshherë një kontroll i thjeshtë është gjithçka duhet për t’u paraprirë problemeve.
Ne mund t’ju ndihmojmë me shërbimet e mirëmbajtjes dhe testime në:

 • Përputhje e projektit me rregullat dhe standartet
 • Tokëzimi dhe sistemet e mbrojtjes
 • Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike
 • Panele elektrike
 • Shpërndarje të energjisë elektrike
 • Furnizimi në rast emergjence, gjeneratorë Stand by & Prime
 • Furnizimi i pandërprerë me energji UPS (Uninterruptible Power Supply)
 • Infrastruktura për sistemet elektrike
 • Infrastruktura e komunikimit data-telefoni
 • Sisteme evakuimi me zë
 • Sisteme video-monitorimi CCTV (Closed Circuit Television)
 • Furnizimi në rast emergjence, gjeneratorë Stand by & Prime
 • Sisteme për hyrje të kontrolluar
 • Sisteme për detektim lagështie
 • Sisteme speciale
 • Sisteme televizive
 • Sisteme Telefonie
 • Ngritje server
 • Ndriçim funksional dhe dekorativ
 • Ndriçim emergjence
 • Raport dhe strategji për mirëmbajtjen
 • Home Automation
 • Sisteme menaxhimi hotelerie

Klientët

 • Albas Office Albania
  Tetor 2017
 • DEA Print
  Korrik 2017
 • KFC Albania
  Qershor 2017
 • Aza Electronics
  Prill 2017
 • Big Market
  Shkurt 2017
 • AMD
  Nëntor 2016
 • Luftansa Albania
  Shtator 2016
 • Andria Couture
  Shkurt 2018

Adresa

Rruga Aleksandri i Madh, Tiranë, Kashar, Yzberisht

Kontakte

[email protected]
+(355) 69 72 72 777

Na ndiqni!

ESE Shpk © 2017
Developed by iNSmart Code