Çdo projekt ne e shohim si një sfidë, që kërkon zgjidhje të thjeshta, efektive dhe bashkëkohore. Ne ofrojmë shërbim të plotë, nga projekt ideja deri në projekt zbatim, të detajuar në lidhje me kursimin e energjisë elektrike ose ndryshe, modifikime në sistemet ekzistuese. Ky shërbim gjithashtu përfshin krijimin vizatimeve skematime inxhinierike skematike ose ‘sipas faktit’ të reja, apo përmirësimin (update-timin) e atyre ekzistueseve.
Udhëhiqemi nga kërkesat e klientëve dhe asistojmë në kuptimin më të gjerë të nevojave të ndërtesave moderne duke synuar që sistemet te jenë fleksible dhe jetëgjata. Projektimi dhe Konsulenca realizohet në tre faza:

#Faza e parë (Programimi):

 • Qëllimet dhe konceptet e projektit
 • Kriteret e dizajnit
 • Studimet në vend
 • Dizajn skematik
 • Analiza financiare
 • Analiza e mjedisit

#Faza e 2-të (Design):

 • Dizajni konceptual
 • Dizajn paraprak
 • Dizajn final
 • Ri-vlerësimi i kostos ose Inxhinieria e vlerës
 • Dokumentet e ndërtimit

#Faza e tretë (Shërbimet e zbatimit):

 • Asistenca e ofertës
 • Shërbimet e ndërtimit
 • Vizatime të ndërtuara

Në projektim dhe konsulencë ne jemi në gjendje t’u sigurojmë:

 • Përputhje e projektit me rregullat dhe standartet
 • Tokëzimi dhe sistemet e mbrojtjes
 • Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike
 • Panele elektrike
 • Shpërndarje të energjisë elektrike
 • Furnizimi në rast emergjence, gjeneratorë Stand by & Prime
 • Furnizimi i pandërprerë me energji UPS (Uninterruptible Power Supply)
 • Infrastruktura për sistemet elektrike
 • Infrastruktura e komunikimit data-telefoni
 • Sisteme evakuimi me zë
 • Sisteme video-monitorimi CCTV (Closed Circuit Television)
 • Furnizimi në rast emergjence, gjeneratorë Stand by & Prime
 • Sisteme për hyrje të kontrolluar
 • Sisteme për detektim lagështie
 • Sisteme speciale
 • Sisteme televizive
 • Sisteme Telefonie
 • Ngritje server
 • Ndriçim funksional dhe dekorativ
 • Ndriçim emergjence
 • Raport dhe strategji për mirëmbajtjen
 • Home Automation
 • Sisteme menaxhimi hotelerie

Klientët

 • Albas Office Albania
  Tetor 2017
 • DEA Print
  Korrik 2017
 • KFC Albania
  Qershor 2017
 • Aza Electronics
  Prill 2017
 • Big Market
  Shkurt 2017
 • AMD
  Nëntor 2016
 • Luftansa Albania
  Shtator 2016
 • EreArciteture & Construction
  Gusht 2016
 • Timberland Albania
  Korrik 2016

Adresa

Rruga Aleksandri i Madh, Tiranë, Kashar, Yzberisht

Kontakte

[email protected]
+(355) 69 72 72 777

Na ndiqni!

ESE Shpk © 2017
Developed by iNSmart Code